Własna stacja pogodowa ESP8266/ESP32 + OLED

W ostatnim wpisie stworzyliśmy podstawowy IoT zbierający dane z modułu DHT22 – jest to prosty moduł umożliwiający czytanie temperatury oraz wilgotności powietrza. Tym razem postanowiłem nieco rozbudować pierwotny projekt, aby był w stanie czytać więcej informacji. To co chciałbym osiągnąć to informacje o natężeniu światła (w lux’ach), temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnienie oraz to czy pada. 

czytaj więcej…